Instituts Culturels Nationaux de l'Union Européenne

Instituts culturels nationaux de l'Union européenne

Europejski Dzień Języków / European Day of Languages 2016: 19.09. - 1.10.2016

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy z siedzibą w Strasburgu.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

EUNIC (Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury) wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Miastem Stołecznym Warszawa, Uniwersytetem Warszawskim i szeregiem innych instytucji partnerskich także od wielu lat organizuje coroczne wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Języków (EDJ).

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków odbywa się pod hasłem JĘZYKI TO NASZA SIŁA!
Chcemy pokazać, jak silni jesteśmy oraz jak silni i wy możecie być.

Wydarzenia dla uczniów i nauczycieli organizowane były do tej pory w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. W tym roku po raz drugi postanowiliśmy wyjść poza formułę imprez stacjonarnych tak, aby przy zastosowaniu nowych technologii umożliwić udział w wydarzeniach EDJ uczniom z całej Polski. W związku z tym, serdecznie zapraszamy klasy i nauczycieli do udziału w lekcjach pokazowych z języków obcych realizowanych dzięki programowi Skype. W ofercie mamy lekcje z kilkunastu języków, zarówno tych znanych i popularnych (angielski czy niemiecki), jak również tych, z którymi uczniowie na ogół nie mają kontaktu na co dzień (duński czy rumuński). W przypadku języków mniej popularnych nie jest wymagana wcześniejsza ich znajomość. Lekcje skierowane są przede wszystkim do gimnazjalistów i uczniów liceów. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły dotyczące lekcji i samego procesu rejestracji będą pojawiać się sukcesywnie na stronie internetowej www.edj.org.pl - rejestracja rozpoczyna się 5 września i potrwa do wyczerpania miejsc.

Dodatkowo na Facebooku EDJ www.facebook.com/EDJ.fb przez cały wrzesień będą publikowane ciekawostki i quizy o tematyce związanej z językami i kulturą europejską.